De basis voor uw cloudomgeving

Workloads migreren naar de cloud? Nieuwe diensten ontwikkelen in AWS? De inQdo Cloud Landing Zone biedt een zachte landing in AWS. Met de inQdo Landing Zone helpen wij organisaties een volledig geautomatiseerde, uniforme account- en infrastructuur uit te rollen als basis voor AWS-workloads en applicaties.

Naast de basis accountstructuur voorziet de Landing Zone ook in geautomatiseerde configuratie van de meeste AWS-diensten, zodat organisaties kunnen focussen op eigen applicaties en workloads. Configureren van deze services gebeurt volledig via infrastructure as code, zodat een duidelijke, zelf-documenterende en reproduceerbare infrastructuur opgeleverd kan worden.

Wat is het?

De inQdo Cloud Landing Zone bestaat uit een combinatie van AWS-services en custom-made inQdo tools en biedt een voorgeconfigureerde, veilige AWS-omgeving, gebaseerd op de best-practices van het AWS Well-Architected Framework.

Hoewel de workloads en gebruikte AWS services per omgeving vaak verschillen, is elke organisatie gebaat bij een gestandaardiseerde en veilige basis opzet van hun AWS platform. De Landing Zone bestaat uit een of meerdere AWS-accounts met een configuratie voor het beveiligen van uw IT-infrastructuur, identity en access management, governance, gegevensbeveiliging, netwerktopologie en logging.

inQdo Cloud logo
Voordelen van een Landing Zone
Veilig & Compliant
- Voldoet aan beveiligings- en auditeisen voor data en diensten in de cloud
- Gebaseerd op AWS best practices
Schaalbaar & Flexbibel
- Bespaar tijd bij het opzetten van nieuwe diensten en workloads
- Eenvoudig toevoegen van AWS-diensten en accounts
- Stabiele basis voor toekomstige groei
- Snel anticiperen op veranderingen
Kostenbesparing
- Bespaar kosten en ontwikkeltijd door kant- en klare infra bouwblokken
- Monitoring en optimalisatie advies voor right-sizing van uw omgeving
iso 27001 & isae 3402 certificaat inQdo BV

simplifying cloud together

inQdo Cloud B.V.

Coltbaan 1-19

3439 NG Nieuwegein

info@inqdo.com

+31 85 2011161