HvA
Postbus 1025
1000 BA Amsterdam
+31 20 525 59 74
www.hva.nl

Over HvA

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) biedt studenten de mogelijkheid om het beste uit zichzelf te halen. Het onderwijs strekt zich uit over zeven interessegebieden, elk met een divers aanbod aan opleidingen. Binnen de HvA bouwen medewerkers en studenten dagelijks aan hun eigen toekomst en aan die van hun omgeving.

De HvA is een centrum van verbinding tussen disciplines, tussen uiteenlopende mensen en het werkveld in en om Amsterdam. Zo biedt de HvA studenten én medewerkers alle faciliteiten om hun talent te kunnen ontplooien in studie en werk. Midden in de grote stad krijgen studenten en medewerkers de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving.

De uitdaging

De HvA wilde optimalisaties doorvoeren in de processen gerelateerd aan aanmeldingen van studenten in het algemeen en, onder andere met betrekking tot huisvesting en legaal verblijf, internationale studenten in het specifiek.

Tevens werd ondersteuning van digitaal vergaderen voor medewerkers geïntroduceerd. De HvA heeft hierbij gekozen voor implementatie van het zaaksysteem inProces van Brein als SaaS-oplossing. inProces ondersteunt het volledige proces van digitale aanmeldingen, procesmatige ondersteuning, behandeling en besluitvorming in één systeem.

De oplossing

Om de procesoptimalisatie met inzet van het inProces zaaksysteem te bereiken, moest inProces voorzien worden van real-time aanlevering van (updates op) student-gerelateerde gegevens (zoals NAW-gegevens, aanmeldingen en vooropleidingen), events (zoals in- c.q. uitschrijvingen, overlijden, wijzigingen van nationaliteit) en medewerkersgegevens vanuit de HvA-bronsystemen.

Tevens diende de voortgang van een specifieke zaak in inProces gerelateerd aan één student real-time zichtbaar te worden gemaakt met statusupdates in het bronsysteem van studentgegevens SiS/Peoplesoft CS.

Het resultaat

Ten behoeve van de uitwisseling van de gegevens heeft inQdo de integratieoplossing geïmplementeerd. Hierbij kozen we voor de service bus SAP PI. Deze service bus koppelt de bronsystemen voor student- en medewerkersgegevens, SiS en SAP HR, en het inProces zaaksysteem als SaaS.

Om (updates van) gegevens te synchroniseren tussen de bronsystemen en het inProces zaaksysteem, werden diverse webservices en bijbehorende koppelingen ontwikkeld en geïmplementeerd op SAP PI. Daarnaast hebben we specifieke netwerkarchitectuur (VPN) geïmplementeerd om de koppelingen tussen HvA private domain, SAP PI AWS domein en het inProces SaaS domein betrouwbaar en beveiligd te laten verlopen.

iso 27001 & isae 3402 certificaat inQdo BV

simplifying cloud and integration together

inQdo B.V.

Coltbaan 1-19

3439 NG Nieuwegein

info@inqdo.com

+31 85 2011161

Verzend